OLEJÁR, Daniel

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves

Veková kategória: Juniorky/-i U19

18 rokov / 12.08.2003

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
M

V klube od
19.07.2021

Narodenie
12.08.2003

KRP
50551

Dátum platnosti KRP