PODHRADSKÁ, Tamara

BK ŠKP 08 Banská Bystrica

Veková kategória: Kadetky/-i U17

17 rokov / 23.06.2005

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
F

V klube od
10.09.2021

Narodenie
23.06.2005

KRP
50317

Dátum platnosti KRP