KLEŠČ, Rastislav

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves

Veková kategória: Juniorky/-i U19

19 rokov / 25.04.2003

Štátna príslušnosť
SVK

Pohlavie
M

V klube od
18.06.2016

Narodenie
25.04.2003

KRP
51634

Dátum platnosti KRP