Zoznam hráčov

Meno Rok nar. KRP Materský klub Veková kategória Hosťovanie / transfer
ADAMČÍK, Róbert 1991 14358 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
ADÁMEKOVÁ, Veronika 1988 14845 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
ANDEL, Peter 1987 10191 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
ASTALOŠ, Lukáš 1991 14351 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BAČA, Vladislav 1991 14359 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BANIČ, Marek 1993 17393 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BARCZIOVÁ, Diana 1989 11854 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BARDIOVSKÁ, Barbora 1992 17094 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BARDIOVSKÁ, Veronika 1988 9786 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BAŠA, Branko 1977 3970 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BAŠOVÁ, Petra 1989 11855 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BAŽÁNY, Kristián 1994 18439 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BAŽÁNY, Martin 1997 42547 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BEDNAROVÁ, Jana 1986 9787 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BELAI, Marian 1983 19663 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BELAJ, Radovan 1979 41769 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BELUSKÝ, Nikolas 1998 43016 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BENEDIK, Peter 1985 7110 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BESKIDOVÁ, Martina 1986 13108 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BIHÁRIOVÁ, Alžbeta 1993 15802 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BIROŠČÁKOVÁ, Andrea 1986 9780 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BÍROVÁ, Magdaléna 1992 15820 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BODIŠOVÁ, Viera 1992 15811 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BOHUŠ, Erik 1986 7122 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori
BOKOROVÁ, Martina 1998 42149 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Seniori