Zoznam hráčov

Meno Rok nar. KRP Materský klub Veková kategória Hosťovanie / transfer
BELUŠČÁK, Daniel 1994 41076 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
BLANÁR, Marián 1964 1966 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
ČINTALA, Matej 1984 2792 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
ČOP, Jaromil 1960 43896 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
DZÚR, Ivan 1994 40701 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
FABRICI, Michal 1997 44279 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
FIGULA, Andrej 1981 4341 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
FLORYK, Michal 1983 8833 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
GACÍK, Juraj, Ing. 1965 1968 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
GAJDOŠ, Filip 1996 42369 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
GAJDOŠ, Miroslav 1968 6610 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
HARSÁNYI, Daniel 1988 6949 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
HARSÁNYI, Matej 1986 6948 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
HRABOVSKÝ, Matej 1991 16294 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
HUMEŇANSKÝ, Stanislav 1980 4250 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
JANKOVIČ, Peter, Mgr. 1980 4019 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
JANKOVIČ, Štefan 1972 1971 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
JANKOVIČ, Vladimír 1974 1967 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
KARNAY, Vladimír, Bc. 1990 16806 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
KAŠPER, Igor 1966 43897 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
KAVULIČ, Milan 1980 4013 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
KAŽIMÍR, Jaroslav 1959 6905 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
KOČIŠ, Martin 1971 1963 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
KOĽ, Jozef 1981 4364 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori
KORBEL, Jakub 1987 43895 Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Seniori