Zoznam hráčov

Meno Rok nar. KRP Materský klub Veková kategória Hosťovanie / transfer
CHUDÝ, Maroš 1997 44281 Basketbalový klub JF Košice Seniori
DIMIĆ, Miloš 1989 52589 Basketbalový klub JF Košice Seniori
EDWARDS, Mario Perez 1988 52467 Basketbalový klub JF Košice Seniori
FABRICI, Ľuboš 1997 43290 Basketbalový klub JF Košice Seniori
FEDÁK, Michal 1998 46735 Basketbalový klub JF Košice Seniori
FLETCHER, Rahmon Lewis Douglas 1988 53929 Basketbalový klub JF Košice Seniori
GALÁDIK, Jozef 1997 51925 Basketbalový klub JF Košice Seniori
HINTOŠ, Milan 1993 41639 Basketbalový klub JF Košice Seniori
JACOBO III, Luis Amable 1991 51755 Basketbalový klub JF Košice Seniori
JONES JR, Ray Anthony 1990 48866 Basketbalový klub JF Košice Seniori
KITCHELL, Jacob Michael 1991 51773 Basketbalový klub JF Košice Seniori
KUCSORA, Csaba Ákos 1998 52684 Basketbalový klub JF Košice Seniori
LECHMAN, Peter 1990 17196 Basketbalový klub JF Košice Seniori
LEE JR, Anthony Keith 1991 53422 Basketbalový klub JF Košice Seniori
MARIĆ, Igor 1985 50868 Basketbalový klub JF Košice Seniori
MEDVECKÝ, Aleš 1995 40783 Basketbalový klub JF Košice Seniori
NIKOLIĆ, Nikša 1991 53340 Basketbalový klub JF Košice Seniori
NUBER, Róbert, bc. 1983 2788 Basketbalový klub JF Košice Seniori
PALM, Eric James 1987 52949 Basketbalový klub JF Košice Seniori
PANCÁK, Peter 1998 43628 Basketbalový klub JF Košice Seniori
PAVLOVIČ, Ján 1998 43630 Basketbalový klub JF Košice Seniori
PILČEVIĆ, Radenko 1986 52682 Basketbalový klub JF Košice Seniori
RADOŠ, Tomislav 1994 51608 Basketbalový klub JF Košice Seniori
SEDMÁK, Peter 1985 13102 Basketbalový klub JF Košice Seniori
SELECKÝ, Martin 1998 43469 Basketbalový klub JF Košice Seniori