Mestský basketbalový klub Komárno

MKN - 006

Sídlo: Gen. Klapku 62/42, 945 01 Komárno, Slovensko


IČO: 31827811

mbkbasket@yahoo.com - www.mbkkom.sk

Kontaktná osoba

Jozef Paulík

Telefón: +421 905 605 401
Mobil: +421 905 605 401
Webová stránka: www.mbkkom.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (0)
Celkovo (0)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Kadetky/-i U17 (1)
Juniorky/-i U19 (2)
Seniori (182)
SPOLU (185)