Miestny športový klub Iskra Petržalka

PBA - 007

Sídlo: Údernícka 20, 851 01 Bratislava, Slovensko


IČO: 00686743

vigasjohny@gmail.com -

Kontaktná osoba

Vigaš Ján

Telefón: 0901 702 387
Mobil: 0901 702 387

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (17)
Celkovo (17)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (139)
SPOLU (139)