Miestny športový klub Iskra Petržalka

PBA - 007

Sídlo: Údernícka 20, 851 01 Bratislava, Slovensko


IČO: 00686743

vigasjohny@gmail.com -

Kontaktná osoba

Vigaš Ján

Telefón: 0901 702 387
Mobil: 0901 702 387

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (21)
Celkovo (21)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (142)
SPOLU (142)
Ligové súťaže
1.liga mužov