Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY

SMA - 047

Sídlo: Sasinkova 73, 901 01 Malacky, Slovensko

www.strojarmalacky.sk

Webová stránka: www.strojarmalacky.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (2)
Celkovo (2)

Súťaže, vekové kategórie a hráči