Mládežnícky basketbalový klub Karlovka Bratislava

KBA - 060

Sídlo: Furdekova 16, 851 04 Bratislava, Slovensko


IČO: 30847435

www.mbkkarlovka.sk

Kontaktná osoba

Toth Vaňo Jozef

Telefón: +421 902 352 206
Mobil: +421 902 352 206
Webová stránka: www.mbkkarlovka.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (200)
Celkovo (200)