Školský ŠK B.S.C. Bratislava

BBA - 073

Sídlo: Holíčska 50, 851 05 Bratislava, Slovensko


IČO: 31815910

erneker@hotmail.com - www.bscbratislava.sk

Webová stránka: www.bscbratislava.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (250)
Celkovo (250)