Školský ŠK B.S.C. Bratislava

BBA - 073

Sídlo: Holíčska 50, 851 05 Bratislava, Slovensko

erneker@hotmail.com - www.bscbratislava.sk

Webová stránka: www.bscbratislava.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (161)
Celkovo (161)