Basketbalový klub Univerzita veterinárneho lekárstva Košice

UKE - 077

Sídlo: Čsl. Armády 2, 040 01 Košice, Slovensko


IČO: 30686644

tomas.zvarik@centrum.sk -

Kontaktná osoba

Tomáš Zvarík

Telefón: +421 903 790 997
Mobil: +421 903 790 997

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (4)
Celkovo (4)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (58)
SPOLU (58)