1.BK - D Michalovce

1MI - 078

Sídlo: Špitálska 6, 071 01 Michalovce, Slovensko


IČO: 35532394

lacobk@hotmail.com -

Kontaktná osoba

Ladislav Janošov

Telefón: +421 903 655 843
Mobil: +421 903 655 843

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (0)
Celkovo (0)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (367)
SPOLU (367)