BK Domov Topoľčany

DTO - 085

Sídlo: Lipová 2531/33, 955 01 Topoľčany, Slovensko


IČO: 37965549

Kontaktná osoba

Michal Bohát

Telefón: +421 902 957 686
Mobil: +421 902 957 686

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (36)
Celkovo (36)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (115)
SPOLU (115)
Ligové súťaže
Mladší žiaci U13