TJ Slávia Medik Martin

MMT - 101

Sídlo: Malá Hora 4, 036 01 Martin, Slovensko


IČO: 397784

vinkusik@gmail.com -

Kontaktná osoba

Grajcárová Silvia

Telefón: +421 905 491 767
Mobil: +421 905 491 767

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (16)
Celkovo (16)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Kadetky/-i U17 (1)
Juniorky/-i U19 (10)
Seniori (190)
SPOLU (201)