Školský basketbalový klub Junior Levice

JLV - 139

Sídlo: Saratovská 85, 934 05 Levice, Slovensko


IČO: 2021239858

gabriel.sirotnak@gmail.com - www.sbkjunior.sk

Kontaktná osoba

Ing. Gabriel Sirotňák

Telefón: +421 905 541 462
Mobil: +421 905 541 462
Webová stránka: www.sbkjunior.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (71)
Celkovo (71)