Školský basketbalový klub Handlová

SHA - 193

Sídlo: Mierové námestie 27, 972 51 Handlová, Slovensko


IČO: 36124826

sbkhandlova@zoznam.sk - www.sbkhandlova.sk

Webová stránka: www.sbkhandlova.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (106)
Celkovo (106)