Slovenský Orol

LEV - 203

Sídlo: Radlinského 28, 811 07 Bratislava - Staré Mesto - Mestská časť


IČO: 17315484

mpirsc@gmail.com -

Kontaktná osoba

Martin Piršč

Telefón: +421 907 929 401
Mobil: +421 907 929 401

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (26)
Celkovo (26)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Staršie/-í žiačky/-i U15 (3)
Kadetky/-i U17 (5)
Juniorky/-i U19 (21)
Seniori (85)
SPOLU (114)