Školský športový klub GAB Senec

GSC - 222

Sídlo: Lichnerova 69, 903 01 Senec, Slovensko


IČO: 30803322

jozo.hanak@gmail.com - www.gabbosenec.sk

Webová stránka: www.gabbosenec.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (0)
Celkovo (0)

Súťaže, vekové kategórie a hráči