Academic Žilinská univerzita v Žiline

AZA - 230

Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovensko


IČO: 42060036

rozmil@mail.t-com.sk -

Kontaktná osoba

Milan Rožánek

Telefón: +421 903 375 954
Mobil: +421 903 375 954

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (19)
Celkovo (19)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (65)
SPOLU (65)
Ligové súťaže
1.liga mužov