Slávia ŠKP Banská Bystrica

8BB - 238

Sídlo: Komenského 475/3, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko


IČO: 45024138

www.bystrickepumy.sk

Webová stránka: www.bystrickepumy.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (132)
Celkovo (132)