BK Inter Bratislava, s.r.o.

IBA - 275

Sídlo: Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava, Slovensko


IČO: 46797645

ondrus@askinter.sk - www.bkinter.sk

Kontaktná osoba

Michal Ondruš

Telefón: +421 905 527 977
Mobil: +421 905 527 977
Webová stránka: www.bkinter.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (0)
Celkovo (0)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (51)
SPOLU (51)