Basketbalový klub EXIT Nitra, o.z.

ENR - 278

Sídlo: Radová 10, 949 01 Nitra, Slovensko


IČO: 42209722

bkexitnitra@gmail.com -

Kontaktná osoba

Michal Látečka

Telefón: +421 911 010 135
Mobil: +421 911 010 135

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (10)
Celkovo (10)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (20)
SPOLU (20)