ISKRA SVIT, s.r.o.

IST - 282

Sídlo: Dlhé Hony 4991, 058 01 Poprad, Slovensko


IČO: 47144441

jandrobny@hotmail.com - www.iskrasvit.sk

Kontaktná osoba

Ján Drobný

Telefón: +421 905 351 795
Mobil: +421 905 351 795
Webová stránka: www.iskrasvit.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (18)
Celkovo (18)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (51)
SPOLU (51)