BK Dolný Kubín

BDK - 287

Sídlo: Na Sihoti 1161/29, 026 01 Dolný Kubín, Slovensko


IČO: 42214688

stas@orava.sk - www.facebook.com/basketdk

Kontaktná osoba

Milan Staš

Telefón: 0903 326793
Mobil: 0903 326793
Webová stránka: www.facebook.com/basketdk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (14)
Celkovo (14)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Juniorky/-i U19 (1)
Seniori (39)
SPOLU (40)
Ligové súťaže
2.liga mužov