Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

SBB - 288

Sídlo: Tajovského 3767/40, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko


IČO: 14223970

andrejka.izakova@gmail.com - www.umb1998.webnode.sk

Kontaktná osoba

Andrea Izáková

Telefón: +421 905 920 345
Mobil: +421 905 920 345
Webová stránka: www.umb1998.webnode.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (19)
Celkovo (19)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (40)
SPOLU (40)