Basketbalový klub JF Košice

JKE - 296

Sídlo: Opálová 2, 040 11 Košice, Slovensko


IČO: 2120075991

s.fedak@centrum.sk - www.kbkosice.sk

Kontaktná osoba

Štefan Fedák

Telefón: +421 903 574 320
Mobil: +421 903 574 320
Webová stránka: www.kbkosice.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (7)
Celkovo (7)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Juniorky/-i U19 (8)
Seniori (35)
SPOLU (43)