BBC Banská Bystrica (Banskobystrický Basketbalový Club Banská Bystrica)

CBB - 305

Sídlo: Viestova 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko


IČO: 50018264

basketlovik@gmail.com - www.basketbbclub.sk

Kontaktná osoba

Jozef Lovik

Telefón: +421917752676
Mobil: +421917752676
Webová stránka: www.basketbbclub.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (0)
Celkovo (0)

Súťaže, vekové kategórie a hráči