Basketbalový klub AKADEMIK Prešov

APO - 309

Sídlo: Šrobárová 4, 080 01 Prešov, Slovensko


IČO: 42345511

radovanhrabcak@gmail.com -

Kontaktná osoba

Radovan Hrabčák

Telefón: +421908413357
Mobil: +421908413357

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (36)
Celkovo (36)

Súťaže, vekové kategórie a hráči