BKM Lučenec

BLC - 316

Sídlo: Slovenskej republiky rád 24, 984 01 Lučenec, Slovensko


IČO: 51024381

michal.matala@slovanet.sk - www.facebook.com/bkmlucenec

Kontaktná osoba

JUDr. Michal Matala

Telefón: 0908 935918
Mobil: 0908 935918
Webová stránka: www.facebook.com/bkmlucenec

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (29)
Celkovo (29)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (41)
SPOLU (41)