Telovýchovná jednota DRUŽBA PIEŠŤANY

DPN - 319

Sídlo: Kuzmányho 15, 921 01 Piešťany, Slovensko


IČO: 00892424

bevadem@mail.t-com.sk -

Kontaktná osoba

Peter Mikuláš

Telefón: 0902 920200
Mobil: 0902 920200

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (6)
Celkovo (6)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Staršie/-í žiačky/-i U15 (1)
Kadetky/-i U17 (10)
Juniorky/-i U19 (7)
SPOLU (18)