Inter Bratislava s.r.o.

IBA - 325

Sídlo: Trnavská cesta 29, 831 04 Bratislava - Nové Mesto - Mestská časť, Slovensko


IČO: 35791560

ondrus@bkinter.sk - www.bkinter.sk

Kontaktná osoba

Michal Ondruš

Telefón: +421 905 527 977
Webová stránka: www.bkinter.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (17)
Celkovo (17)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (18)
SPOLU (18)