BK Patrioti Levice s.r.o.

PLV - 328

Sídlo: Holubyho 4, 934 01 Levice, Slovensko


IČO: 2121067784

sutaz@basketballevice.sk -

Kontaktná osoba

Garaj Ladislav

Telefón: +421 903 348 850
Mobil: +421 903 348 850

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (22)
Celkovo (22)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (24)
SPOLU (24)