BK Patrioti Levice s.r.o.

PLV - 328

Sídlo: Holubyho 4, 934 01 Levice, Slovensko


IČO: 52537773

sutaz@basketballevice.sk -

Kontaktná osoba

Garaj Ladislav

Telefón: +421 903 348 850
Mobil: +421 903 348 850

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (24)
Celkovo (24)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (24)
SPOLU (24)