International Basket Academy Slovakia (IBAS)

BAS - 329

Sídlo: Moyzesova 3284/4, 058 01 Poprad, Slovensko


IČO: 52145131

Kontaktná osoba

Kalafutová Bibiana

Telefón: +421 918 640 195
Mobil: +421 918 640 195

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (123)
Celkovo (123)