BC Komárno

BKN - 333

Sídlo: Platanová alej 2440/9, 945 01 Komárno, Slovensko


IČO: 53163877

bckomarno@gmail.com -

Kontaktná osoba

BC, Morvai Zsuzsanna

Telefón: +421 917 425 739
Mobil: +421 917 425 739

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (16)
Celkovo (16)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (16)
SPOLU (16)