Slávia Banská Bystrica

SBB - 343

Sídlo: Komenského 475/3, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

Slávia Banská Bystrica s.r.o.
IČO: 54138973

mspiner17@hotmail.com -

Kontaktná osoba

Špiner Milan

Mobil: +421903925289

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (8)
Celkovo (8)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (2)
SPOLU (2)